Indsigt

Medarbejderansættelse, Freelanceaftale eller Konsulentkontrakt?

Medarbejderansættelse, Freelanceaftale eller Konsulentkontrakt?

 

Uanset samarbejdsform er det vigtig at aftale dokumentet er underskrevet og det sker sikkert med ePact digitale Nemid Signaturer.

Dagens arbejdsmarked har været og er i hastigt opbrud over de seneste år, og mange virksomheder vil gerne have en fleksibilitet i de ressourcer, der bruges til at løse konkrete opgaver.

Der kan være mange faldgrupper, der skal iagttages, om det er en ansat, en freelancer eller en selvstændig konsulent.

Hvem er hvem? 
En lønmodtager defineres ofte som en person, der modtager løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. En freelancer er derimod en selvstændig konsulent, der udfører en konkret og afgrænset opgave for egen regning og risiko, og som ikke bliver ansat i virksomheden.

Det er dog vigtigt at huske på, at der i dansk ret ikke findes en definition på, hvornår man er lønmodtager.

Forskellige kontrakttyper
Den beskyttelse, som den ansættelsesretlige lovgivning giver en lønmodtager, kan som regel ikke fraviges ved en aftale. Parterne kan derfor ikke selv bestemme, om der er tale om et reelt lønmodtagerforhold eller arbejde udført af en freelancer, der ikke bliver ansat i virksomheden. Det er de konkrete omstændigheder i forbindelse med arbejdets udførelse, der er afgørende.

Arbejdsgiveren skal inden en aftale indgås nøje overveje, om freelanceren juridisk vil blive vurderet som freelancer og ikke en lønmodtager. Derfor er det vigtigt at udarbejde en arbejdskontrakt, der præcist beskriver de vilkår, der gælder for arbejdsforholdet.

Følgende forhold indikerer, at der er tale om et lønmodtagerforhold:

 • Pligt til at udføre aftalt arbejde
 • Virksomheden giver instruktioner om arbejdets udførelse
 • Virksomheden udfører kontrol med arbejdets udførelse
 • Personen udfører arbejde i arbejdsgiverens navn
 • Der er tale om en løbende arbejdsydelse
 • Virksomheden fastsætter arbejdstiden
 • Der er aftalt ferie
 • Virksomheden betaler vederlaget månedligt, ligesom månedsløn
 • Der er aftalt et opsigelsesvarsel
 • Virksomheden afholder alle omkostninger ved arbejdets udførelse
 • Arbejdet udføres fra virksomhedens adresse

Følgende forhold indikerer, at der er tale om en freelancer:

 • Personen tilrettelægger selv sit arbejde
 • Personen modtager ikke instruktioner fra virksomheden
 • Vederlaget bliver først betalt, når ydelsen er leveret/udført
 • Personen sørger selv for medhjælp, råvarer, driftsmidler og lokaler
 • Personen kan frit udføre arbejde for andre hvervgivere
 • Personen har en reel selvstændig økonomisk risiko ved arbejdet
 • Personen annoncerer om sit arbejde
 • Personen kan blive erstatningsansvarlig ved udførelsen af arbejdet
 • Personen er momsregistreret

Der skal altid laves en konkret vurdering på baggrund af alle vilkår i arbejdskontrakten. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver ser på det samlede billede og ikke kun de enkelte forhold.

Søg rådgivning ved tvivl
Afgrænsningen mellem freelancere og lønmodtagere kan være svær. Det er ikke defineret i hverken lovgivning eller kollektive overenskomster, men er en meget konkret vurdering.

Hvis der er flere dokumenter der skal underskrives, ud over samarbejdsaftale, er der måske et fortrolighedsdokument, en bonus aftale, og mange flere typer af aftaler og hvor det er vigtigt at dokumenterne underskrives i en bestemt rækkefølge.

 

Features:

Upload kontrakt, udfyld med navn og email adresser på dem der skal underskrive og tryk send.

Enkelt at vælge underskrift rækkefølge på dokumenter og personer. For eksempel at det er den medarbejder, Freelanceren, eller konsulenten der underskriver først, og til sidst arbejdsgiver.

Underskrift at dokumenter i en bestemt rækkefølge kan selvfølgelig også håndteres af ePact. Når dokumenter er uploaded til sagen – simpelt Drag and Drop, kan det bestemmes i hvilken rækkefølge dokumenterne skal underskrives i og af hvem!

Det er muligt at inkludere eventuelle bilag, men om ikke kræver underskrift for at få en samlet sag med alle relevante dokumenter.

ePact Dashboard giver et hurtigt overblik over hvem der har skrevet under, og hvem der mangler, og der kan udsendes automatiske påmindelser til dem der mangler.

Prøv ePact nu og få 10 GRATIS signaturer

Det har aldrig været lettere og
hurtigere at indhente
underskrifter

Tilmeld dig