Indsigt

Højesterets kendelse om NemId Misbrug

Højesterets kendelse om NemId Misbrug

Der kunne ske tvangsfuldbyrdelse hos signaturindehavere på grundlag af digitale gældsbreve, selv om underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv

Den 8. januar 2019 afsagde den danske højesteret afgørelse i en sag om misbrug af digitale underskrift NemID. To personer havde overdraget brugernavne og adgangskoder til deres NemID til tredjeparter, som derefter misbrugte NemID til digitalt at underskrive låneaftaler i en bank. Højesteret besluttede, at en lavere ret kunne håndhæve de digitalt underskrevne gældsinstrumenter mod de reelle ejere af de digitale signaturer, selvom de ikke selv havde underskrevet gældsinstrumenterne.

Læs hele kendelsen her

Prøv ePact nu og få 10 GRATIS signaturer

Det har aldrig været lettere og
hurtigere at indhente
underskrifter

Tilmeld dig